WATERCHEM JSC

84-24-32535118
tranglt.sales@waterchemvn.com

 

Waterchem là chuyên gia về xử lý nước và công nghệ lọc.
Waterchem cung cấp cho khách hàng giải pháp xử lý nước tổng thể và tiên tiến bao gồm giải pháp về hóa chất,
thiết bị và lõi lọc đối với các vấn đề về nước cấp, nước công nghệ và nước thải cho các ngành công nghiệp khác nhau
như thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, cơ khí, hóa chất, dệt may, điện, điện tử và siêu dẫn, giấy, xi măng ...

Waterchem has a full line of state-of-the-art equipment and support staff, Ensure the implementation of technical service work with deadlines, quality and Prices always meet the strict requirements of customers.

Quality policy: “State of the art technology for invaluable natural resource”

With this policy, Waterchem commits:

  1. To supply highest quality products and services, that satisfies best customers’ needs
  2. To develop the skills of its personnel through both internal and external training
  3. To enhance production and business capabilities to achieve customer’s belief

 

 

Projects

PARTNERS

Aquatreat Parker Hannifin- USA CSM Microbelift