WATERCHEM JSC

84-24-32535118
tranglt.sales@waterchemvn.com

SẢN PHẨM

Thiết bị làm mềm, khử khoáng

Thiết bị làm mềm, khử khoáng

– Xử lý nước cho nồi hơi và nồi đun nước

– Xử lý nước cho các thiết bị làm lạnh

– Xử lý nước cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm

Trong quá trình làm mềm nước, muối Ca và Mg tạo thành độ cứng được trao đổi với muối Na, tạo thành muối tan tốt trong nước và không tạo thành lớp cặn cứng trên bề mặt bị đun nóng. Khi các hạt trao đổi ion đã đầy, chúng được hoàn nguyên bằng dung dịch muối. Khi hoàn nguyên, ion Na+ trong dung dịch muối đẩy các ion Ca2+ và Mg2+ ra ngoài, bằng cách đó phục hồi lại khả năng trao đổi ion của hạt lọc.

Việc hoàn nguyên được tiến hành theo phương pháp sục ngược, đảm bảo cho việc hoàn nguyên hoàn toàn các hạt trao đổi ion, tạo ra nước mềm ổn định chất lượng tốt, ngoài ra còn tiết kiệm được năng lượng sử dụng.

Type of plant Resin volume,     (l) Exchange capacity,                 (eq) Service flow, (m3/h) Max flow, (m3/h) Brine tank volume, (l)   Connect.           (inches) Filter size                      D x H,             (inches)
Waterline 0.020-5600 20 28 0.6 0.8 100 1″ 08 x 35
Waterline 0.025-5600 25 35 0.8 1.0 100 1″ 08 x 44
Waterline 0.035-5600 35 49 1.1 1.4 100 1″ 10 x 44
Waterline 0.045-5600 50 63 1.8 2.0 150 1″ 10 x 54
Waterline 0.075-5600 75 105 2.3 3.0 150 1″ 13 x 54
Waterline 0.100-5600 100 140 3.0 4.0 200 1″ 14 x 65
Waterline 0.125-2750 125 175 3.8 5.0 200 1″ 16 x 65
Waterline 0.175-2850 175 245 5.3 7.0 300 1.5″ 18 x 65
Waterline 0.200-2850 200 280 6.0 8.0 300 1.5″ 21 x 62
Waterline 0.325-2900 325 455 9.8 13.0 400 2″ 24 x 72
Waterline 0.500-3900 500 700 15.0 20.0 400 2″ 30 x 72