WATERCHEM JSC

84-24-32535118
tranglt.sales@waterchemvn.com

Giới thiệu về công ty Waterchem

Giới thiệu về công ty Waterchem

Giới thiệu về công ty Waterchem

Waterchem Corp. – Công ty Cổ phần Hoá chất và Công nghệ nước Quốc tế, là công ty cổ phần 100% vốn trong nước, chuyên về lĩnh vực xử lý nước.

Tiền thân của Waterchem Corp. là Văn phòng đại diện Jurby Watertech (Anh Quốc) và công ty TNHH Công Nghiệp Nước, hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước từ năm 1999. Đến tháng 6/2003, do nhu cầu thị trường và làn sóng cổ phần hoá, Ban Giám đốc quyết định thành lập công ty cổ phần Waterchem và hoạt động liên tục từ đó đến nay.

Từ khi thành lập, Waterchem Corp. hoạt động luôn hiệu quả và phát triển không ngừng, được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 về hệ thống quản lý chất lượng từ đầu năm 2006 và chứng chỉ ISO 9001:2008  năm 2009.

Mục tiêu của Công ty là cung cấp cho khách hàng những giải pháp tổng thể và tiên tiến xử lý nước, bao gồm các giải pháp về hệ thống nước cấp, nước tinh khiết, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, các chương trình xử lý nước nồi hơi, hệ thống lạnh, hệ thống nước công nghiệp.

Bài viết liên quan

Top