WATERCHEM JSC

84-832582828
imp@waterchemvn.com

Muối tinh khiết

Muối tinh khiết

Muối tinh khiết

MUỐI VIÊN ẤN ĐỘ 
MUỐI VIÊN BALAN 

                      
  Một số đặc tính cơ bản của muối viên

Tính chất Đơn vị Tiêu chuẩn Kết quả phân tích
Màu sắc   Trắng  
Thành phần chính %m/m NaCl ³99.6 >99.6
Độ ẩm %m/m H2O <0.1  0.01
Chất không hòa tan mg/kg <100 10
*Kiềm mg/kgNa2CO3 <150 80
*Sulphate mg/kgNa2SO4 <600 175
Tổng sắt mg/kg Fe <3 0.5
*Tổng canxi mg/kg Ca <20 3.3
*Tổng magiê mg/kg Mg <5 0.1
*Tổng đồng mg/kg Cu <0.5 0.02
*Tổng arsen mg/kg As <0.2 <0.2
*Tổng chì mg/kg Pb <0.05 0.01
*Tổng catmi mg/kg Cd <0.1 <0.001
*Tổng thủy ngân mg/kg Hg <0.05 0.03

 

*Đo trên PDV

Top