WATERCHEM JSC

84-24-32535118
tranglt.sales@waterchemvn.com

Tài liệu tham khảo

Aquatreat 670 MÔ TẢ:

  • AQUATREAT 670 là hóa chất dạng lỏng có tác dụng chống cáu cặn, ăn mòn cho nồi hơi.
  • AQUATREAT 670 có tác dụng bảo vệ đường nước ngưng (chống ăn mòn). Đặc biệt, AQUATREAT 670 còn có tác dụng loại bỏ cáu cặn bám trên bề mặt hệ thống trong khi hệ thống đang vận hành.
  • AQUATREAT 670 có chứa Photphat, chất phân tán, chất khử oxy, kiềm và chất chống tạo bọt.
  • AQUATREAT 670 được cấp chứng nhận FDA phù hợp với nồi hơi dùng cho thực phẩm.