WATERCHEM JSC

84-832582828
imp@waterchemvn.com

Thiết bị lọc đa cấp

Thiết bị lọc đa cấp

Thiết bị lọc đa cấp

Hệ thống lọc đa cấp là một loại thiết bị lọc sâu hay còn gọi là thiết bị lọc độ đục, gồm từ 2 loại vật liệu lọc trở lên.

Hệ thống lọc đa cấp được thiết kế để loại bỏ độ đục trong nước do cát, bùn, sắt và măng gan hoặc sunfua oxy hóa tạo ra. Hệ thống này thường được sử dụng trong các hệ thống lọc clorin, khử độ đục chung hoặc trước khi khử trùng bằng tia cực tím hoặc thiết bị làm mềm.

Lọc đa cấp là một thiết kế đã được kiểm chứng. Các lớp vật liệu lọc phía trên của bình sẽ giữ lại những chất lơ lửng có kích thước nhỏ dần, do đó đem lại hiệu quả lọc rất cao sau khi nước đi qua hết các lớp vật liệu đó.

Thiết bị lọc đa cấp về cơ bản có thể loại bỏ được chất lơ lửng có kích thước từ 5-15 micron hoặc lớn hơn, khác với thiết bị lọc cát truyền thống chỉ lọc được từ 30 micron hoặc lớn hơn.

Top