WATERCHEM JSC

84-832582828
imp@waterchemvn.com

Thiết bị thẩm thấu ngược RO

Thiết bị thẩm thấu ngược RO

Thiết bị thẩm thấu ngược RO

Các ứng dụng (nhưng không giới hạn trong các ngành):

– Nước cấp nồi hơi

– Tiền xử lý trao đổi ion

– Nước công nghệ

– Nước uống an toàn

Top